Aktuális

A tanév eseményei

 

Kalandozások tanulás helyett!

A 2018/19-es tanévben is versenyezhettek tanulóink a „Ki a király” címért. Havonta kiemeltünk osztályonként két-két diákot, akik szorgalmukkal, jó magaviseletükkel, udvariasságukkal és békés vitarendezésükkel példát mutattak a többi gyereknek. Aki legalább háromszor elérte a címet, azt kirándulni vittük a „Süss fel Nap” Alapítvány támogatásával. Az idén a győri Püspökerdőben lévő kalandparkba és a mellette lévő tisztásra látogattunk el. Elég nehéznek bizonyult a pálya, de mindenki megbírkózott vele. Mivel nagyon megéheztünk a mászástól, kolbászos paprikás krumplit főztünk magunknak bográcsban. Akik ott voltak, biztosan jövőre is szeretnének hasonló élményekben részesülni! Köszönjük a támogatást! Örülünk, hogy ennyi „király” van a Radóban!

  

Vissza a lap tetejére

 

Szülői Fórum Kirándulás 2019. április 28.

Intézményünkben ebben az évben ismét elindítottuk a Szülői Fórumot. Ezzel szeretnénk teremteni egy újabb lehetőséget, melyben elősegítjük a kommunikációt a szülők, és az iskolai tanárok között. Erősödhet a családok és az iskola közötti kapcsolat, ezáltal pedig olyan hálózatot alakíthatunk ki, amelyben minden résztvevő segítségre találhat a nevelési folyamatban. A szülőknek lehetőségük nyílik mind a kellemes, mind a kedvezőtlen gyereknevelési tapasztalataikat a többiekkel megosztani, hiszen épp az ilyen szülői tapasztalatcserék jelentenek nagy segítséget mindnyájunknak. Ilyenkor nem azt hangsúlyozzuk, mit csinált rosszul a szülő, és főként nem azt firtatjuk, hogy ki a hibás, hanem előtérbe helyezzük a gyakorlati tapasztalatokat, amelyek a nevelésben segítséget nyújthatnak. 5 alkalommal találkoztunk egymással, és elhatároztuk, hogy az utolsó foglalkozást a természetben kirándulva tesszük meg. Kiszélesítettük a kört, és az egész iskolában meghirdettük a kirándulást. Mi magunk voltunk a legjobban meglepve, hogy 70 fő töltötte együtt ezt a vidám napot a Cuha-patak partján sétálva. A megállóknál közösségépítő játékokat játszottunk. Úgy látszott, mindenki jól érezte magát, megismerkedtünk egymással, összebarátkoztak a családok is. Reméljük, lesz folytatása!

Nimszné Gárdonyi Éva és Illés-Horváth Csilla

  

  

  

Vissza a lap tetejére

 

Hirdetmény

Tisztelt Szülők!

Az alábbiakban tájékoztatom Önöket a Győri Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolák 2019/2020. tanév első évfolyamára történő beíratás rendjéről.

Az általános iskolai beiratkozás ideje:
2019. április 11. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között
2019. április 12. (péntek) 8.00-19.00 óra között

A beíratás helyszíne:
9028 Győr, József A. u. 4. főépület

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,
- a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás
- - óvodai szakvélemény
- - járási szakértői bizottság szakértői véleménye
- - sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye
- Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről,
- Nyilatkozat a törvényes képviseletről - ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4. könyvének előírásai az irányadók.

- Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény XVIII. fejezet - A szülői felügyelet gyakorlása - előírásai az irányadók.
Ha a tanköteles korba lépő gyerekek tankötelezettségüket külföldön teljesítik, a szülők ennek tényét az illetékes járási hivatalnak kötelesek bejelenteni. (Nk.91.§)

Tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában)
- a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:
- regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy
- tartózkodási kártya (maximum 5 éves érvényességi idővel), vagy
- állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BÁH tízévente
a feltételek vizsgálata nélkül megújít; EGT- állampolgárok részére határozatlan
ideig érvényes).

Tájékoztatom Önöket, hogy lehetőségük van 2019. április 1-jétől a gyermekük első osztályos beiratkozását online előkészíteni, azonban emellett szükséges az intézményben a szülő személyes megjelenése és a dokumentumok bemutatása a beiratkozás idején (2019. április 11-12. 8.00 és 19.00 óra között).

A KRÉTA rendszeréhez belépési jogosultsága a következő módon érhető el:
1. Nyissa meg a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap weboldalt!
2. Regisztráljon új ideiglenes felhasználóként!
3. Belépés után válassza ki az Ügyintézés indítása menüt!
4. Kattintson a Beiratkozás általános iskolába menüpontra!
5. A megnyíló felületen adja meg a szükséges adatokat és válassza ki a listából iskolánkat!

Segítséget a 96/412-313 telefonszámon az iskola titkárságától tud kérni.

Győr, 2019. március 25.

Trencséni Mónika
megbízott intézményvezető

Vissza a lap tetejére

 

Pénz7

Iskolánk

A 2018-2019-es tanévben iskolán felső tagozata ismét bekapcsolódik a PÉNZ7-hez.  (2019. február 25 - március 01. között) Fontosnak találjuk, hogy tanulóinkat felkészítsük a „helyes” pénz használatra, jó költségvetés készítésére, pénzükből hogyan tudjanak jól takarékoskodni, bankkártyájukat hogyan tudják biztonságosan használni.
Igyekszünk tanulóinknak megtanítani, milyen ügyeket tudnak egy bankban intézni, mikor érdemes hitelt felvenni, takarékoskodni, befektetni.
A Pénz7-en tanulóinkat megismertetjük a régi idők pénzérméivel. Így tanulóink segítségével- családok, szülők bevonásával- ezen a héten igyekeznénk régi pénzérméket, papírpénzeket gyűjteni nagyszülőktől, dédnagyszülőktől.

Vissza a lap tetejére

 

„Érzékenyítő-lelket megmozgató nap"

2019. február 22-én (pénteken) iskolánk felső tagozata csatlakozott az országos PARASPORT rendezvényhez. Célunk a szemléletformálás, sérült embertársaink a másság elfogadása, segítségnyújtás bajbajutott társakon. Ezért hirdettük meg iskolai szinten rajzpályázatunkat- „A segítés formái”, „Hogyan segíthetünk sérült embertársainknak” címmel. Nagyon sok alkotás született, melyet iskolánk folyosóján állítottunk ki.
Tanulóink egy „lélekmozgató osztályfőnöki órán” vehettek részt, melyen ismert parasportolók életét ismerhették meg, tanulva az ő életpéldájukból.
A délelőtt folyamán rendkívüli testnevelési órákat tartottunk, melyen a 4 felső tagozatos osztály egymással játszhatott, kipróbálhattak parasportágakat. Ülőröplabda, boccia, csörgőlabda, vakfutás segítővel.
Nagyon jó volt látni, hogy a gyerekek aktívan bekapcsolódtak a programokba, kíváncsian figyelték az új sportágakat és szívesen részt vettek ezen a rendezvényen. Meglepő volt, hogy igazán betartották a szabályokat, csörgőlabdázásnál betartották a „teljes csendet” ezzel is bizonyítva, hogy érdekelte őket hogyan lehet ezen sportágakat jól csinálni.
Bízunk abban, hogy amit ezen a napon elsajátítottak tanulóink, a mindennapokban is fogják és merik alkalmazni sérült embertársaik megsegítésére.

  

  

  

Vissza a lap tetejére

 

Báli meghívó

Vissza a lap tetejére

 

Iskolai "Adomány-hagyomány" verseny

Az immár hagyományosnak számító „Adomány-hagyomány” versenyt az idei évben az Európai Hulladékcsökkentési héthez kapcsoltuk. Felső tagozatos diákjaink  és a meghívott társintézmények csapatai csatlakoztak ehhez a programhoz.
Intézményünkben kiemelt szerepet kap a  környezetünk védelme, tisztántartása, ezért is terveztük ezt a programot ilyen téma köré szervezni. Csornáról, Sopronból, Mosonmagyaróvárról, Győrből érkeztek az 5 fős csapatok; célunk a szemlélet formálás volt, ismeretek közlése játékos formában.
A tanulók több állomáson is részt vehettek:

  

  

A vetélkedőt egy „ÖKO-óriástársasjátékkal” zártuk, melyen a gyerekek bizonyíthatták, hogy milyen ismerteket kaptak a nap során környezetük védelme érdekében.

Örülünk, hogy megszervezhettük ezt a programot. Köszönjük a társintézményeknek, hogy elfogadták meghívásunkat. Reményeink szerint jövőre ismét bekapcsolódunk az ilyen típusú programsorozatokba.

Vissza a lap tetejére

 

Jótékonysági Kerékpártúra

2018. szeptember 28.

A sok-sok győri iskolást két kerékre varázsoló jótékonysági kerékpártúra úticélja a Táplánypusztán található Dr. Piróth Endre Szociális Központ volt. Célja ugyanezen intézmény támogatása. Iskolánk felső tagozata 15 tanulóval és 3 pedagógus kísérővel képviseltette magát.
A hatalmas bicikli konvoj fél 10 körül ért az iskolánkhoz, ahol mi is bekapcsolódtunk a menetbe. A gyerekek kerékpárjai egyrészről saját eszközök voltak, ezenkívül 7 tanulónak az iskola biztosította a járművet. A közlekedés biztonságáról rendőri felvezetés, mentőkocsi és műszaki szakemberek is gondoskodtak.
A helyszínre gurulva kedves fogadtatásban részesültünk. Köszöntő beszéd, zenés műsor, tombola sorsolás és finom ebéd várt ránk az otthon parkjában. Minden tanuló emléklapot kapott a részvételért.
Megtekinthettük a gondozottak lakrészeit, akik barátságosan kalauzoltak bennünket, vendégeket otthonukban.
A menet 12 órakor indult vissza Győrbe, hasonlóan profi kísérettel, mint odafelé.
A gyerekeknek nagyon tetszett ez a különleges kiruccanás!

Vissza a lap tetejére

 

Nyári táborok

 

Nyári táborok Tüzesen süt le a nyári nap sugára,
az ég tetejéről az ország 5 pontjára. 
Érdemes volt sütnie oly nagyon,
a Radós kisdiáknak boldogsága vagyon.

Számok tükrében a táborok ára,
nem vesztek az adó 1%-ok kárba.
Bejártuk keresztül- kasul szép hazánkat,
büszkén mutatjuk, hová vitt lábunk.

Ezúton köszönjük a sok szép adományt,
hálánk jeléül millió mosoly jár.

Kedves Nénik és Bácsik!

A napelemek, hogy jövőre is töltődjenek,
kérlek az adó 1% erre a számra menjen.
Bankszámlaszám: 10403356-33514581
Adószám: 18527328-1-08

Alapítványunk ezen a nyáron 650.000 Ft értékben támogatta a gyermekek táboroztatását. A programok keretében több mint kilencven gyermek töltött csodás napokat Tatán, Győrújbaráton, Zánkán, Börzsönyben és Bakonyban.

 

Tanévnyitó

Kedves gyerekek, kedves szülők!

Intézményünk évnyitója 2018. augusztus 31-én 16 órakor lesz a József Attila u. 58-as épület udvarán, eső esetén a József Attila u. 56-os épület tornatermében.

 

Vissza a lap tetejére