Integráció

 

Mindannyian képességek és fogyatékosságok keverékei vagyunk:
mindegyikünk képtelen bizonyos dolgokat megcsinálni, de még több
dolgot igen… Az integrált neveléshez vezető út nehéz és akadályoktól
sem mentes, de végére érhetünk, ha elég elkötelezett ember akarja
végigjárni…”

(Wendy Lynas)

 

Az integráció fogalmát a közoktatás területén is többféleképpen használják.
A gyógypedagógia, mint szakma a sajátos nevelési igényű egyének ép társaikkal való együttnevelését érti integráción. A sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztésére kompetens szakember a gyógypedagógus.

A gyógypedagógus szakiránya szerint többféle végzettséggel rendelkezhet.
(lásd: SZAKEMBERVÁLASZTÓ)

Győrben a sajátos nevelési igényű gyerekek ellátását a Radó Tibor Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (9028 Győr, József Attila u. 4, tel: 96/412-313) gyógypedagógusai is ellátják utazó tanári minőségben. Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005. szeptember 1-jével adta meg az engedélyt Intézményünknek a Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény indításához. Alapító okiratunkba bekerült az új elnevezés és az integrált nevelés-oktatás, mint új tevékenység. Megtörtént rendszer- és módszerbeli átalakulásunk.

Jelenleg - a 2017/18-es tanévben - Intézményegységünk 22 főállású gyógypedagógussal rendelkezik. Emellett külsős munkatárs segíti meghatározott óraszámban a munkánkat. Az ellátott gyermekek száma folyamatosan emelkedik, 2017. szeptember végi adat: az összes ellátott gyermek meghaladja a 340 főt.

A szakemberek a győri tankerülethez tartozó, állami fenntartású többségi iskolákba járnak ki. (Ezen túl a tankerülettel szerződést kötő egyéb intézményeket is elláthatjuk kapacitásunk függvényében.) Ezen intézményekben helyben foglalkoznak a rászoruló gyerekekkel. Emellett konzultáció formájában igény esetén segítséget nyújtanak a pedagógusoknak abban, hogy - akár konkrét módszerek és eszközök megismertetésével - osztálykeretben hogyan tudják segíteni a sajátos nevelési igényű gyermek oktatását, nevelését. Szükség esetén kortársaknak, pedagógusoknak érzékenyítő órákat is tartunk. Tanácsot adnak a szülőknek, szükség esetén szakemberhez irányítják a gyermeket. Intézményünk szakemberei azon dolgoznak, hogy minden helyszínen megfelelő legyen az együttműködés, az egyéni fejlesztésekhez biztosítva legyenek a tárgyi feltételek.

 

SZAKEMBERVÁLASZTÓ

A szurdopedagógus a hallássérült gyerekekkel foglalkozó szakember. Ő a hallássérülteknél a korai kiejtés és beszédfejlesztést segítő szakember, az ő munkájára épül a későbbi logopédiai foglalkozás. Azt, hogy ki jogosult szurdopedagógiai megsegítésre, a Hallássérültek Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága dönti el, ahol gyógypedagógus, pszichológus és audiológus szakember segíti a szülőket hasznos szakmai tanácsokkal.

A tiflopedagógus a látássérült gyermekekkel foglalkozik. Ahhoz, hogy valakivel szakember foglalkozzon, rendelkeznie kell a Látásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ szakvéleményével. Az ő javaslatuk alapján történik a beiskolázás, mely történhet szegregált intézményekben, és integráltan is, amennyiben az iskola teljesíti az integrációhoz szükséges feltételeket.

A logopédus a különböző beszédproblémákkal küzdők szakembere. Munkájuk sokféle és szerteágazó. Feladatuk a különféle beszédhibák, nyelvi zavarok vizsgálata, terápiája, esetenként utógondozása: pöszeség, orrhangzós beszéd, dadogás, hadarás, funkcionális rekedtség, afázia, megkésett-akadályozott beszédfejlődés. Céljuk a tiszta artikuláció, a folyamatos, ritmusos, érthető beszéd kialakítása, és a súlyos nyelvi-kommunikációs zavarok korrekciója. Emellett foglalkoznak a részképesség zavarok (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) megelőzésével és kezelésével.
A beszédfogyatékosság megállapítására a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Beszédvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye (1077 Budapest, Izabella u. 1.), valamint a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgáltató Központ (9023 Győr, Cirkeli u. 31.) jogosult.

A tanulásban/értelmileg akadályozottak szakos gyógypedagógus, oligofrénpedagógus alapesetben azokkal a gyerekekkel foglalkozik, akik minden területen elmaradást mutatnak az életkoruktól elvárhatótól, ám az integrációban szerepük egy kicsit átalakult. A többségi iskolában azokat a tanulókat segítik, akiknek a követelmények teljesítése a pedagógia hagyományos eszközeit felhasználva nehézséget okozna. Speciális módszereikkel és eszközeikkel, a pedagógusoknak és szülőknek nyújtott tanácsadással segíti, hogy ezek a gyerekek a többségi iskolába maradhassanak, ott tanuljanak. Azt, hogy ki jogosult az integrált oktatásra, a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézménye vagy az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat szakvéleménye határozza meg.

A szomatopedagógus mozgáskorlátozott (mozgásukban akadályozott) gyermekekkel foglalkozó szakember. A konduktor: aki olyan eltérő korú gyerekek nevelésével és fejlesztésével foglalkozik, akik központi idegrendszeri sérülésük következtében mozgássérültekké, illetve enyhén értelmi fogyatékossá váltak. Szomatopedagógiai/konduktív megsegítésre az a gyermek jogosult, aki a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Mozgásvizsgáló Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye szakvéleményével rendelkezik.

Gyógypedagógus, autizmus spektrum pedagógiája szakirányon: Az autizmussal élő gyermekek, fiatalok és felnőttek speciális nevelési, fejlesztési szükségleteinek megállapítására, a fejlesztő tevékenység területeinek és eszközeinek meghatározására, valamint állapotának és élethelyzetének javítására irányuló gyógypedagógiai nevelési, oktatási, fejlesztési, terápiás, prevenciós és rehabilitációs feladatok ellátására képzett szakember.

Vissza a lap tetejére

 

SZAKEMBEREK

Andráska Judit - tanító, gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája és szurdopedagógia szakirányon

Bakos Sarolta - anulásban akadályozott szakos gyógypedagógus és logopédus tanár. Tanfolyam: Ayres terápia és a Nyelvlökéses nyelés terápiája.

Borsos-Hübner Dóra - Konduktor (tanító szakirány).

Böhm Zsófia - Gyógypedagógus, logopédia és tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon.

Csányi Csilla - Okleveles gyógypedagógus, oligofrénpedagógia-logopédia szakos gyógypedagógiai tanár, szakvizsgázott pedagógus, pedagógiai terapeuta.

Eőry Csilla - Óvodapedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár.

Erdősné Tóth Ágnes - Szomatopedagógus, értelmileg akadályozottak tanára szakos gyógypedagógus. Tanfolyami végzettség: Autizmussal élő gyermekek szociális és kommunikációs képességének fejlesztése valamint Az autizmussal élő személyek célzott pedagógiai ellátásának elméleti és gyakorlati alapjai.

Forró Zsuzsanna - Okleveles gyógypedagógus, oligofrénpedagógia-pszichopedagógia-logopédia szakos gyógypedagógiai tanár, szakvizsgázott pedagógus.

Fucseková Eszter - Gyógypedagógus tanulásban akadályozottak szakirányon és autizmus spektrum pedagógiája szakirányon, okleveles gyógypedagógus, gyógypedagógiai terápia szakirányon.

Hegyiné Vajnai Tímea - Okleveles gyógypedagógus, szakvizsgázott oligofrénpedagógia-logopédia szakos gyógypedagógiai tanár.

Horváth Ágnes - Gyógypedagógus logopédia szakirányon.

Horváthné Tóth Anikó - Szurdopedagógus, szociálpedagógus.

Kerekes Adrienn - Gyógypedagógus tanulásban akadályozott szakirányon.

Kobrizsa Eszter - Szomatopedagógus, Alapozó Terápia terapeuta, TSMT-I terapeuta, úszóedző.

Kovács Sára Borbála - Gyógypedagógus szomatopedagógia-tiflopedagógia szakirányon, Alapozó Terápia Terapeuta.

Nagyné Fekete Katalin - Oligofrén-szurdopedagógia szakos tanár, háztartásökonómia és életvitel szakos tanár

Nagyné Vizeli Judit - Logopédia- Tanulásban akadàlyozottak pedagógiája szakos tanár.

Nyőgér Melinda - Gyógypedagógus logopédia szakirányon, magyar nyelv- és irodalom szakos középiskolai tanár és kommunikációs szakember társadalmi kommunikáció szakirányon.

Oravecz Lilla - Gyógypedagógus, logopédia és pszichopedagógia szakirányon.

Orbán Réka - gyógypedagógus logopédia szakirányon.

Tamás Regina - Gyógypedagógus logopédia szakirányon.

Vass Gabriella - Óvodapedagógus, tanító, szakvizsgázott drámapedagógus, gyógypedagógus tanulásban akadályozott szakirányon, Ayres terapeuta, Autizmussal élő gyermekek szociális és kommunikációs képességének fejlesztése.

Varga Zsuzsanna - Gyógypedagógus tanulásban akadályozottak és értelmileg akadályozottak szakirány.

 

Vissza a lap tetejére

ESZKÖZPARKUNK

Módszertani Intézményegységünk felszereltsége igen magas színvonalú, melyhez számos nyertes pályázat adta meg az anyagi bázist.
A kölcsönzés nyitott mindazon intézmények számára, ahova munkatársaink kijárnak az integráció során, illetve azon szülők számára, akik gyermekét kollegáink látják el. A kölcsönzés feltételeit Kölcsönzési protokollunk tartalmazza. Kérjük, amennyiben érdeklődik eszközeink iránt, keressen bennünket a megadott elérhetőségeinken!

A KÖLCSÖNÖZHETŐ ESZKÖZÖKET IDE KATTINTVA MEGTEKINTHETI!

 

 

ELÉRHETŐSÉGÜNK

Radó Tibor Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
9028 Győr József Attila u. 58.
Telefonon: 96/519-516
E-mailben: radointegracio@gmail.com vagy
Intézményegység vezető: Forró Zsuzsa 205020771

 

Vissza a lap tetejére