Integráció

 

Mindannyian képességek és fogyatékosságok keverékei vagyunk:
mindegyikünk képtelen bizonyos dolgokat megcsinálni, de még több
dolgot igen… Az integrált neveléshez vezető út nehéz és akadályoktól
sem mentes, de végére érhetünk, ha elég elkötelezett ember akarja
végigjárni…”

(Wendy Lynas)

 

Győrben a sajátos nevelési igényű gyerekek ellátását a Radó Tibor Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (9028 Győr, József Attila u. 4, tel: 96/412-313) gyógypedagógusai is ellátják utazó tanári minőségben. Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005. szeptember 1-jével adta meg az engedélyt Intézményünknek a Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény indításához. Alapító okiratunkba bekerült az új elnevezés és az integrált nevelés-oktatás, mint új tevékenység. Megtörtént rendszer- és módszerbeli átalakulásunk.
 
Jelenleg - a 2018/19-es tanévben - Intézményegységünk 22 főállású és 2 részmunkaidős gyógypedagógussal rendelkezik. Emellett az iskolai tagozatról 3 munkatárs segíti meghatározott óraszámban a munkánkat. Az ellátott gyermekek száma folyamatosan emelkedik, 2018. szeptember végi adat alapján az összes ellátott gyermek száma meghaladja a 420 főt.
A szakemberek a győri tankerülethez tartozó, állami fenntartású többségi iskolákba járnak ki. Felmerülő igény esetén a tankerülettel szerződést kötő egyéb intézményeket is ellátunk kapacitásunk függvényében. Munkatársaink a sajátos nevelési igényű tanulót befogadó intézményekben helyben foglalkoznak a rászoruló gyerekekkel. A fejlesztő munka mellett konzultáció formájában segítséget nyújtanak a pedagógusoknak abban, hogy - akár konkrét módszerek és eszközök megismertetésével - osztálykeretben hogyan tudják segíteni a sajátos nevelési igényű gyermek oktatását, nevelését. Kortársaknak, pedagógusoknak érzékenyítő órákat tartanak, ha szükséges. Tanácsot adnak a szülőknek, szükség esetén szakemberhez irányítják a gyermeket. Intézményünk szakemberei azon dolgoznak, hogy minden helyszínen megfelelő legyen az együttműködés, az egyéni fejlesztésekhez biztosítva legyenek a tárgyi feltételek.