Integráció

 

Mindannyian képességek és fogyatékosságok keverékei vagyunk:
mindegyikünk képtelen bizonyos dolgokat megcsinálni, de még több
dolgot igen… Az integrált neveléshez vezető út nehéz és akadályoktól
sem mentes, de végére érhetünk, ha elég elkötelezett ember akarja
végigjárni…”

(Wendy Lynas)

 

Az integráció lényege, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek beilleszkednek ép társaik közé. A mai pedagógiai gyakorlatban sokkal kívánatosabb az inklúzió megléte, ahol nemcsak beolvasztják az egyéneket az iskola meglévő struktúrájába, hanem átgondolják a tanterv megvalósításának szervezeti kereteit és megteremtik azokat a feltételeket, amelyekkel a tanulók haladását biztosítani tudják. (Dr. Illyés Sándor: Gyógypedagógiai alapismeretek. 2000. ELTE BGGYFK, Budapest)

A sikeres inklúzió innovációs folyamatában az iskola rugalmasan reagál a tanuló speciális igényeire. Ezt az intézmények akkor tudják megvalósítani, ha megfelelő szakmai támogatásban részesülnek.

A Radó Tibor Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény utazó gyógypedagógiai ellátásának fontos feladata a többségi iskolapedagógusok munkájának segítése konzultációk, szakmai tanácskozások biztosítása révén. Az utazó gyógypedagógusok szükség esetén bekapcsolódnak az intézmények szakmai életébe, értekezleteken, nyílt napokon és egyéb rendezvényeken való részvétellel. A feladatok megvalósítása érdekében munkatársaink: