Integráció

 

Mindannyian képességek és fogyatékosságok keverékei vagyunk:
mindegyikünk képtelen bizonyos dolgokat megcsinálni, de még több
dolgot igen… Az integrált neveléshez vezető út nehéz és akadályoktól
sem mentes, de végére érhetünk, ha elég elkötelezett ember akarja
végigjárni…”

(Wendy Lynas)

 

Az utazó gyógypedagógus kompetenciája (32/2012 EMMI rendelet):
  1. programok, programcsomagok összeállítása,
  2. a habilitációs, rehabilitációs egyéni és kiscsoportos fejlesztés, osztálytermen kívüli megsegítés,
  3. közreműködés az integrált nevelés, oktatás keretein belül a tanítási órákba beépülő habilitációs, rehabilitációs fejlesztő tevékenység tervezésében, ezt követően a konzultációban.
 
SZAKEMBERVÁLASZTÓ
Gyógypedagógus, autizmus spektrum pedagógiája szakirányon: Az autizmussal élő gyermekek, fiatalok és felnőttek speciális nevelési, fejlesztési szükségleteinek megállapítására, a fejlesztő tevékenység területeinek és eszközeinek meghatározására, valamint állapotának és élethelyzetének javítására irányuló gyógypedagógiai nevelési, oktatási, fejlesztési, terápiás, prevenciós és rehabilitációs feladatok ellátására képzett szakember. Az autizmus spektrum zavar diagnosztizálása gyermekpszichiátriai feladat, rendszerint szakembercsoport (team) együttes munkájának az eredménye. A gyermek sajátos nevelési igényét minden esetben a területileg illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság állapítja meg.
A logopédus a különböző beszédproblémákkal küzdők szakembere. Munkájuk sokféle és szerteágazó. Feladatuk a különféle beszédhibák, nyelvi zavarok vizsgálata, terápiája, esetenként utógondozása: pöszeség, orrhangzós beszéd, dadogás, hadarás, funkcionális rekedtség, afázia, megkésett-akadályozott beszédfejlődés. Céljuk a tiszta artikuláció, a folyamatos, ritmusos, érthető beszéd kialakítása, és a súlyos nyelvi-kommunikációs zavarok korrekciója. Emellett foglalkoznak a részképesség zavarok (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) megelőzésével és kezelésével.
A beszédfogyatékosság megállapítására a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Beszédvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye (1077 Budapest, Izabella u. 1.), valamint a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézménye (9023 Győr, Márvány u. 4.) jogosult.
A szomatopedagógus mozgáskorlátozott (mozgásukban akadályozott) gyermekekkel foglalkozó szakember. A konduktor olyan eltérő korú gyerekek nevelésével és fejlesztésével foglalkozik, akik központi idegrendszeri sérülésük következtében mozgássérültekké, illetve enyhén értelmi fogyatékossá váltak. Szomatopedagógiai/konduktív pedagógiai  megsegítésre az a gyermek jogosult, aki a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Mozgásvizsgáló Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye (1145 Budapest, Mexikói út 63-64.) szakvéleményével rendelkezik.
 
A szurdopedagógus a hallássérült gyerekekkel foglalkozó szakember. Ő a hallássérülteknél a korai kiejtés és beszédfejlesztést segítő szakember, az ő munkájára épül a későbbi logopédiai foglalkozás. Azt, hogy ki jogosult szurdopedagógiai megsegítésre, a Hallássérültek Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága dönti el, ahol gyógypedagógus, pszichológus és audiológus szakember segíti a szülőket hasznos szakmai tanácsokkal.
A tanulásban/értelmileg akadályozottak szakos gyógypedagógus, oligofrénpedagógus alapesetben azokkal a gyerekekkel foglalkozik, akik minden területen elmaradást mutatnak az életkoruktól elvárhatótól, ám az integrációban szerepük egy kicsit átalakult. A többségi iskolában azokat a tanulókat segítik, akiknek a követelmények teljesítése a pedagógia hagyományos eszközeit felhasználva nehézséget okozna. Speciális módszereikkel és eszközeikkel, a pedagógusoknak és szülőknek nyújtott tanácsadással segíti, hogy ezek a gyerekek a többségi iskolába maradhassanak, ott tanuljanak. Azt, hogy ki jogosult az integrált oktatásra, a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézménye vagy az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat szakvéleménye határozza meg.
A tiflopedagógus a látássérült gyermekekkel foglalkozik. Ahhoz, hogy valakivel szakember foglalkozzon, rendelkeznie kell a Látásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ szakvéleményével. Az ő javaslatuk alapján történik a beiskolázás, mely történhet szegregált intézményekben, és integráltan is, amennyiben az iskola teljesíti az integrációhoz szükséges feltételeket.

Vissza a lap tetejére