Tájékoztató szülőknek

 

Információk

Nyári ügyeleti napok:

Az ügyelet a József A. u. 4. sz. alatti titkárságon lesz.

Tanévnyitó ünnepély:

2019.augusztus 30-án 16 órakor a József A. u. 58. sz. udvarán.

A szeptemberi ebédbefizetés időpontja:

2019. augusztus 28.szerda 7 órától 11 óra 30-ig, valamint 12 órától 16 óra 30-ig

21 nap, napközi: 7 055 Ft, menza(csak ebéd): 4 390 Ft

Pótbefizetés: 2019. szeptember 4. szerda 7 órától 11 óra 30-ig, valamint 12 órától 16 óra 30-ig

Helyszín : 9024 Győr, József Attila utca 4.

Pótbefizetés esetén az étkeztetést csak szeptember 9.-től tudunk biztosítani!

Szíveskedjék a befizetendő összeget pontosan kiszámolva előkészíteni!

Kérjük a befizetési napok pontos betartását!

Vissza a lap tetejére

 

Hirdetmény

Tisztelt Szülők!

Az alábbiakban tájékoztatom Önöket a Győri Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolák 2019/2020. tanév első évfolyamára történő beíratás rendjéről.

Az általános iskolai beiratkozás ideje:
2019. április 11. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között
2019. április 12. (péntek) 8.00-19.00 óra között

A beíratás helyszíne:
9028 Győr, József A. u. 4. főépület

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,
- a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás
- - óvodai szakvélemény
- - járási szakértői bizottság szakértői véleménye
- - sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye
- Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről,
- Nyilatkozat a törvényes képviseletről - ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4. könyvének előírásai az irányadók.

- Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény XVIII. fejezet - A szülői felügyelet gyakorlása - előírásai az irányadók.
Ha a tanköteles korba lépő gyerekek tankötelezettségüket külföldön teljesítik, a szülők ennek tényét az illetékes járási hivatalnak kötelesek bejelenteni. (Nk.91.§)

Tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában)
- a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:
- regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy
- tartózkodási kártya (maximum 5 éves érvényességi idővel), vagy
- állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BÁH tízévente
a feltételek vizsgálata nélkül megújít; EGT- állampolgárok részére határozatlan
ideig érvényes).

Tájékoztatom Önöket, hogy lehetőségük van 2019. április 1-jétől a gyermekük első osztályos beiratkozását online előkészíteni, azonban emellett szükséges az intézményben a szülő személyes megjelenése és a dokumentumok bemutatása a beiratkozás idején (2019. április 11-12. 8.00 és 19.00 óra között).

A KRÉTA rendszeréhez belépési jogosultsága a következő módon érhető el:
1. Nyissa meg a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap weboldalt!
2. Regisztráljon új ideiglenes felhasználóként!
3. Belépés után válassza ki az Ügyintézés indítása menüt!
4. Kattintson a Beiratkozás általános iskolába menüpontra!
5. A megnyíló felületen adja meg a szükséges adatokat és válassza ki a listából iskolánkat!

Segítséget a 96/412-313 telefonszámon az iskola titkárságától tud kérni.

Győr, 2019. március 25.

Trencséni Mónika
megbízott intézményvezető

Vissza a lap tetejére

 

FSZK tájékoztató

Vissza a lap tetejére

 

Hittanoktatás

Tisztelt Szülők!

Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2019/2020-as tanévben a következő egyházak vállalnak hittanoktatást iskolánkban:

Győr - Szabadhegyi Református Egyházközség
9028 Győr, József A.u.31.
Hitoktató:Vargáné Kovács Mária

Győr – Szabadhegyi Szent Anna Római Katolikus Egyházközség
9028 Győr, József A.u.46.
Képviselő: Tájmel Antal plébános

Iskolavezetőség

Vissza a lap tetejére

 

 

Étkeztetési információk

Tisztelt Szülők!

Szíves tájékoztatásukul közöljük, hogy a tanulók étkeztetésével kapcsolatos információkat az 1. sz. Gazdasági Működtető Központ   www.gmk1.hu címen érhetik el.

Az élelmezés menüpont alatt, „intézményi tájékoztatók” linken tájékoztatást kaphatnak a befizetések időpontjáról és az aktuális étlapról.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Köznevelésért Felelős Államtitkársága a közétkeztetéshez  kapcsolódóan  rendelkezésünkre bocsátott egy kisfilmet, melyet a következő linkre kattintva tekinthet meg: https://youtu.be/HrHv-omWAKQ

Vissza a lap tetejére

 

 

Személyazonosító okmány igénylése kiskorú gyermek számára

Tisztelt Szülők!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 2009.06.28-án hatályba lépett módosítását követően köteles állandó személyazonosító igazolvány kiadását kérni az a Magyarországon élő magyar állampolgár, aki nem rendelkezik érvényes útlevéllel vagy kártya formátumú vezetői engedéllyel.

A korábbi jogszabályi környezetnek köszönhetően sajnálatos módon a köztudatban tévesen rögzült, miszerint magyar állampolgár első személyazonosító igazolvány igénylésére csak a 14. életévében kerülhet sor. További részletek megtalálhatóak a www.kekkh.gov.hu/szig/14evalatt aloldalon.

Miért célszerű gyermeke számára személyazonosító igazolványt igényelni?

Annak érdekében, hogy minél előbb kezében tarthassa gyermeke új okmányát, keressék fel személyesen az Ön által kiválasztott járási, kerületi hivatal okmányirodai ügyfélszolgálatát vagy a Kormányablakot a szükséges iratokkal! (Az ügyintézéshez szükséges dokumentumokról a http://www.kekkh.gov.hu weboldalon részletesen tájékozódhat!)

Az okmányiroda vagy a kormányablak kiválasztásában segítségére lehet a http://kekkh.gov.hu/hu/oik weboldalon található keresőnk, mely nemcsak eligazít, hanem az ügyintézéshez kapcsolódó információkat is megadja.

A gyors és kényelmes ügyintézés érdekében lehetőséget biztosítunk előzetes időpontfoglalásra az ország bármely okmányirodájába és az okmányirodai feladatokat is ellátó kormányablakába, így ennek köszönhetően minimálisra csökkentheti várakozási idejét. A szolgáltatás igénybevételéhez keresse fel a https://ugyintezes.magyarorszag.hu/okmanyiroda weboldalt.

Annak érdekében, hogy naprakész információval rendelkezzen gyermeke okmányának státuszát illetően, a KEKKH weboldalán az Igényelt Okmány Nyomon Követése menüpont alatt tájékozódhat az adott okmány gyártási állapotáról, valamint elkészültéről. (Az okmány elkészültét követően SMS vagy e-mail formájában értesítjük, amennyiben erre vonatkozó igényét jelzi az okmányiroda vagy a kormányablak munkatársánál a személyes ügyintézés során).

Szolgáltatásainkkal vagy az ügyintézéssel kapcsolatos kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal a nap 24 órájában az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

Honlap: www.kekkh.gov.hu
E-mail: 1818@1818.hu
Telefonszám: 1818

Vissza a lap tetejére

 

 

Diákigazolvány-igénylés

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy gyermekük diákigazolványa igénylésének státuszáról a

https://igenyles.diakigazolvany.hu

oldalon tájékozódhatnak – az oktatási azonosító megadása után a nyomon követő felületen.

 

Vissza a lap tetejére